Tettix in de mythologie

Tettix is het Oudgriekse woord voor cicade. Deze insecten leven soms meer dan tien jaar lang ondergronds als larve. Als zij zich bovengronds verpopt hebben leven ze nog slechts enkele dagen, die ze extatisch zingend doorbrengen. In de Griekse mythologie werd over deze fascinerende dieren het volgende verhaal verteld:

Vroeger waren de cicades mensen, van het soort dat bestond vóór de geboorte van de muzen. Toen de muzen er eenmaal waren en men door hun toedoen het zingen had leren kennen, waren er onder de mensen lieden die door het zingen geheel buiten zichzelf raakten van plezier, zodanig dat ze vergaten te eten of te drinken en daardoor zelfs uitgeput stierven. Zij zijn de stamvaders geworden van het geslacht der cicaden dat van de muzen een uitzonderlijk privilege kreeg: eenmaal geboren hebben de cicades geen behoefte meer om zich te voeden maar zetten zij zich onmiddellijk aan het zingen, met lege maag en droge keel, tot aan het stervensuur. Na hun dood vertellen zij de muzen wie hen hier op aarde eert en wie niet.