Uw steun

(English below)

Draag bij!

Dankzij de betrokkenheid van uiteenlopende organisaties (fondsen, bedrijven, culturele instellingen) en toegewijde individuen is Meesters&Gezellen mogelijk.

U kunt op de volgende manieren een bijdrage leveren. Elke bijdrage, klein en groot, wordt zeer gewaardeerd!

1. Vertel anderen over Meesters&Gezellen

U kunt uw beste vrienden, familie en (verre) kennissen op de hoogte stellen van het Meesters&Gezellen-project. Hoe meer mensen er van weten, hoe beter! Deel de korte film met een impressie van een eedere editie, vind ons leuk op Facebook en volg ons op Twitter.

2. Kom naar de concerten (en neem iemand mee šŸ™‚ )

Kom luisteren naar deĀ Meesters&Gezellen!

3. Doneer

Elke bijdrage wordt zeer gewaardeerd! U kunt een eenmalige bijdrage doen, of periodiek een bedrag doneren. Omdat Stichting Tettix is aangemerkt als een cultureleĀ ANBI, geniet u van een aanzienlijk belastingvoordeel.

Eenmalig doneren

U magĀ bij uw aangifte inkomstenbelastingĀ 1,25 maal uw gift aftrekken. Een gift van ā‚¬ 250 aan Stichting Tettix betekent dat u ā‚¬ 250 * 1,25 = ā‚¬ 312,50 mag aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting (voor bedrijven geldt zelfs een vermenigvuldiging metĀ 1,5 van de gift.)

Uw gift kunt u overmaken opĀ NL02SNSB 0960 7219 75Ā ten name van Stichting Tettix, onder vermelding van donatie.

Structureel doneren

Als u structureel wilt doneren, en u doet dat voor tenminste 5 jaar, dan geldt eveneens dat u de gift vermenigvuldigd met een factor 1,25 mag aftrekken, en bovendien geldenĀ aanvullende belastingvoordelen. Voorwaarde is wel dat u en wij de gift schriftelijk vastleggen. Dit kan heel eenvoudig door hetĀ modelformulier “periodieke gift in geld” van de Belastingdienst in te vullen. Dit formulier vindt u hier.Ā U kunt ons ook mailen met uw gegevens: we sturen u dan graag het formulier in tweevoud toe met onze gegevens reeds ingevuld en ondertekend. U kunt deze dan invullen en aan ons retourneren. Als u vragen heeft, kunt u ons mailen of bellen (06-48795515).

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan van Stichting Tettix

Activiteitenverslag 2020

Bekijk hier het activiteitenverslag van de editite van 2020.

Publicaties t.b.v. Anbi-status

Standaardformulier publicatieplicht + financieel jaarverslag

Get involved!

Meesters & Gezellen is supported by a broad range of organisations and individuals.

Would you also like to support this project which plays its part in safeguarding the continuation of choral singing at the highest level? For every contribution we would be very grateful.

1. Spread the news

Let your friends, familie and acquaintances know about Meesters & Gezellen! Share our short film about the 2013 edition, like us onĀ FacebookĀ and follow us onĀ Twitter.

2. Come listen (and bring someone along šŸ˜‰ )

This is what it is all about: the music! We would love to sing for packed churches and music halls! Check out our tour schedule.

3. Donate and get involved!

Each and every euro is very welcome. Your donations are warmly received on IBANĀ NL02SNSB0960721975Ā of Stichting Tettix located in Bussum. Stichting Tettix is an ANBI registered charity organization.