Effectiviteit

(English below)

Vanaf de eerste editie tot en met de editie van 2019 hebben 143 jonge musici aan Meesters&Gezellen deelgenomen. Van hen waren er 113 zanger. Verder deden 20 koordirigenten mee, 5 instrumentalisten en 4 studenten Docent Muziek, afkomstig uit het Nationaal Jeugdkoor. 4 deelnemers hadden geen professionele muzikale opleiding. Van alle 143 oud-deelnemers zingen er momenteel 48 in een professioneel ensemble en 96 van de 143 deelnemers zijn als solist werkzaam.

Lees deze wetenschappelijke evaluatie over het leerproces van Meesters&Gezellen:

Evaluatie Meesters&Gezellen

Effectiveness

Counting all participants of the nine editions of Masters&Apprentices from 2011 till 2019 learns that out of 143 apprentices 113 were singers. Besides them 20 choir conductors joined as apprentices, 5 instrumentalists, 4 students of Music Education. 4 participants had no professional musical education. From all 143 former participants 48 currently are singing in a professional ensembles and 96 are singing as a soloist.

Please read this scientific evaluation on the effectiveness of Masters&Apprentices:

Evaluation Masters&Apprentices